referencje

2007

+

Jakon Sp. j. Jakon Invest Szczecin

+

List Referencyjny

Firma Jakon Jan Konieczny Wojciech Jakubowski Spółka Jawna Tarnowo Podgórne potwierdza, że w roku 2007 P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wykonał w obiekcie biurowo-magazynowym JAKON INWEST Szczecin następujące prace:

 • instalacja kotłowny gazowej wodnej Viessmann = 29 kW
 • instalacja hydrantowa wewnętrzna
 • instalacja wod-kan, c.o.
 • instalacja wentylacji i klimatyzacji
 • instalacja wentylacji grawitacyjnej hali garażowej
 • instalacja gazowa z nagrzewnicami WinterWarm
 • izolacje techniczne

Polecamy tę firmę jako solidnego i terminowego wykonawcę, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wyróżnia się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną w zakresie nowoczesnych technologii budownictwa specjalistycznego.

KIEROWNIK GRUPY ROBÓT
Mariusz Skrzypczak

PTB Nickel Sp. z o.o. NTPP II

+

List Referencyjny

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wykonał na zlecenie Naszej firmy w roku 2007 w NTPP I w Złotnikach następujące prace:

 • instalacja wod-kan
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja wentylacji mechanicznej
 • instalacja nagrzewnic gazowych
 • instalacja hydrantowa wewnętrzna
 • instalacja gazowych kotłów wiszących
 • instalacja kotłowni gazowej LUMO 300 kW
 • izolacje techniczne
 • instalacja odwodnienia dachu Wavin

Polecamy tę firmę jako solidnego i terminowego wykonawcę, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wyróżnia się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną w zakresie nowoczesnych technologii budownictwa specjalistycznego.

PREZES ZARZĄDU
Marian Nickel

Jakon Sp. j. Remark Kayser Batorowo

+

List Referencyjny

Firma Jakon Jan Konieczny Wojciech Jakubowski Spółka Jawna Tarnowo Podgórne potwierdza, że w roku 2007 P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wykonał w obiekcie biurowo-magazynowym REMARK KAYSER Batorowo następujące prace:

 • instalacja gazowa z promiennikami gazowymi
 • instalacja hydrantowa wewnętrzna
 • instalacja odwodnienia obiektu GEBERIT
 • izolacje techniczne

Polecamy tę firmę jako solidnego i terminowego wykonawcę, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wyróżnia się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną w zakresie nowoczesnych technologii budownictwa specjalistycznego.

KIEROWNIK GRUPY ROBÓT
Mariusz Skrzypczak

PTB Nickel Sp. z o.o. NTPP II

+

List Referencyjny

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wykonał na zlecenie Naszej firmy w roku 2007 w NTPP I w Złotnikach następujące prace:

 • instalacja kanalizacji wewnętrznej
 • instalacja hydrantowa wewnętrzna

Polecamy tę firmę jako solidnego i terminowego wykonawcę, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wyróżnia się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną w zakresie nowoczesnych technologii budownictwa specjalistycznego.

PREZES ZARZĄDU
Marian Nickel

Jakon Sp. j. Puratos Polska Kostrzyn

+

List Referencyjny

Firma Jakon Jan Konieczny Wojciech Jakubowski Spółka Jawna Tarnowo Podgórne potwierdza, że w roku 2007 P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wykonał w obiekcie biurowo-magazynowym PURATOS POLSKA Sp. z o.o. Kostrzyn następujące prace:

 • kotłownia gazowa wodna Viessmann 575 kW
 • instalacja wew. gazu, wod-kan, hydrantowa, c.o., hydrantowa
 • instalacja ciepła technologicznego A.G.W
 • instalacja klimatyzacji
 • instalacja wentylacji N1 - 7980 m3/h, N2 - 4500 m3/h, N3 - 700 m3/h

Polecamy tę firmę jako solidnego i terminowego wykonawcę, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wyróżnia się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną w zakresie nowoczesnych technologii budownictwa specjalistycznego.

KIEROWNIK GRUPY ROBÓT
Mariusz Skrzypczak

Jakon Sp. j. Beckers Acroma Polska Sp. z o.o. Głuchowo

+

List Referencyjny

Firma Jakon Jan Konieczny Wojciech Jakubowski Spółka Jawna Tarnowo Podgórne potwierdza, że w roku 2007 P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wykonał w obiekcie biurowo-magazynowym BECKERS ACROMA POLSKA Sp. z o.o. Głuchowo następujące prace:

 • kotłownia gazowa wodna Viessmann 330 kW
 • instalacja wew. gazu, wod-kan, c.o.
 • instalacja ciepła technologicznego A.G.W
 • instalacja hydrantowa

Polecamy tę firmę jako solidnego i terminowego wykonawcę, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wyróżnia się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną w zakresie nowoczesnych technologii budownictwa specjalistycznego.

KIEROWNIK GRUPY ROBÓT
Mariusz Skrzypczak

Jakon Sp. j. Mandersloot Polska Sp. z o.o.

+

List Referencyjny

Firma Jakon Jan Konieczny Wojciech Jakubowski Spółka Jawna Tarnowo Podgórne potwierdza, że w roku 2007 P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wykonał w obiekcie biurowo-magazynowym MANDERSLOOT POLSKA Sp. z o.o. następujące prace:

 • kotłownia gazowa wodna 160 kW
 • instalacja wew. gazu, wod-kan, c.o.
 • instalacja zew. gazu, wod-kan
 • instalacja ciepła technologicznego A.G.W
 • technologia wytwornicy chłodu Q=46 kW
Polecamy tę firmę jako solidnego i terminowego wykonawcę, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wyróżnia się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną w zakresie nowoczesnych technologii budownictwa specjalistycznego.

KIEROWNIK GRUPY ROBÓT
Mariusz Skrzypczak

Jakon Sp. j. Kayser Batorowo

+

List Referencyjny

Firma Jakon Jan Konieczny Wojciech Jakubowski Spółka Jawna Tarnowo Podgórne potwierdza, że w roku 2007 P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wykonał w obiekcie biurowo-magazynowym KAYSER Batorowo następujące prace:

 • kotłownia kotłowni gazowe wodnej BROTJE 500 kW
 • instalacja wod-kan, c.o., gaz.
 • instalacja wody i kanalizacji wewnętrznej
 • instalacja hydrantowa wewnętrzna
 • instalacja odwodnienia dachu GEBERIT
 • instalacja sprężonego powietrza
 • instalacja ciepła technologicznego z nagrzewnicami GEA
 • izoalcje techniczne

Polecamy tę firmę jako solidnego i terminowego wykonawcę, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wyróżnia się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną w zakresie nowoczesnych technologii budownictwa specjalistycznego.

KIEROWNIK GRUPY ROBÓT
Mariusz Skrzypczak

Farmutil HS Pilutil Śmiłowo

+

List Referencyjny

Zakład Rolniczo-Przemysłowy Farmutil HS S.A ul. Przemysłowa 4 w Śmiłowie potwierdza, że w roku 2007/2008 firma P.P.H.U Masterm Przemysław Silski ul. Frezjowa 28 60-175 Poznań wykonała w zakładzie utylizacji Pilutil w Śmiłowie następujące instalacje związane z uruchomieniem nowego systemu termooksydanta:

 • instalacja technologii kotłowni parowej o wydajności 20 t/h
 • instalacja pary technologicznej i pomocniczej z węzłami redukcyjnymi
 • instalacja wody kotłowej
 • instalacja kondensatu
 • instalacja sprężonego powietrza
 • instalacja tłuszczu
 • instalacja AKPiA
 • izolacje techniczne

Polecamy tę firmę jako solidnego i terminowego wykonawcę, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wyróżnia się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną w zakresie nowoczesnych technologii budownictwa specjalistycznego.

PREZES ZARZĄDU
Przemysław Andryszak

2005

+

Jakon Sp. j. CCL Label Kiekrz

+

List Referencyjny

Firma Jakon Jan Konieczny Wojciech Jakubowski Spółka Jawna Tarnowo Podgórne potwierdza, że w roku 2005 P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wykonał w obiekcie biurowo-magazynowym CCL LABEL Kiekrz następujące prace:

 •  
 • kotłownia gazowa wodna = 450 kW
 • instalacja gazu, wod-kan, c.o
 • instalacja ciepła technologicznego.
 • technologia wytwornicy chłodu Qch = 205 kW
 • instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Vnw = 32.000 m3/h
 • instalacja AKPiA
Polecamy tę firmę jako solidnego i terminowego wykonawcę, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wyróżnia się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną w zakresie nowoczesnych technologii budownictwa specjalistycznego.

KIEROWNIK GRUPY ROBÓT
Mariusz Skrzypczak

Farmutil HS Farmutil 1

+

List Referencyjny

Zakład Rolniczo-Przemysłowy Farmutil HS S.A ul. Przemysłowa 4 w Śmiłowie potwierdza, że w roku 2005 firmy Zakład Kotlarsko - Ślusarski T. Sobkowiak E. Silski Poznań ul. Frezjowa 28 i P.P.H.U Masterm Przemysław Silski Poznań ul. Frezjowa 28 wykonały w zakładzie Zakładzie Rolniczo - Przemysłowym Farmutil 1 w Śmiłowie następujące instalacje do urządzeń firmy TREMESA:

 • instalacja technologii kotłowni parowej Q = 20 t/h
 • instalacja wody zasilającej kocioł
 • instalacja pary technologicznej i pomocniczej
 • instalacja węzłów redukcyjnych pary
 • instalacja oparów VAPUR
 • instalacja kondensatu
 • instalacja AIR LINE
 • instalacja sprężonego powietrza
 • instalacja tłuszczu
 • instalacja AKPiA
 • węzeł i instalacja ciepłej wody technologicznej
 • izolacje techniczne
 • Polecamy tę firmę jako solidnego i terminowego wykonawcę, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wyróżnia się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną w zakresie nowoczesnych technologii budownictwa specjalistycznego.

NACZELNY INŻYNIER
Mirosław Dudek

Farmutil HS Farmutil 2

+

List Referencyjny

Zakład Rolniczo-Przemysłowy Farmutil HS S.A ul. Przemysłowa 4 w Śmiłowie potwierdza, że w roku 2005 firmy Zakład Kotlarsko - Ślusarski T. Sobkowiak E. Silski Poznań ul. Frezjowa 28 i P.P.H.U Masterm Przemysław Silski Poznań ul. Frezjowa 28 wykonały w zakładzie Zakładzie Rolniczo - Przemysłowym Farmutil 2 w Śmiłowie następujące instalacje do urządzeń firmy TREMESA:

 • instalacja technologii kotłowni parowej Q = 20 t/h
 • instalacja wody zasilającej kocioł
 • instalacja pary technologicznej i pomocniczej
 • instalacja węzłów redukcyjnych pary
 • instalacja oparów VAPUR
 • instalacja kondensatu
 • instalacja AIR LINE
 • instalacja sprężonego powietrza
 • instalacja tłuszczu
 • instalacja AKPiA
 • węzeł i instalacja ciepłej wody technologicznej
 • izolacje techniczne

Polecamy tę firmę jako solidnego i terminowego wykonawcę, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wyróżnia się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną w zakresie nowoczesnych technologii budownictwa specjalistycznego.

NACZELNY INŻYNIER
Mirosław Dudek

2004

+

PTB Nickel Sp. z o.o. Onix Zakrzewo

+

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wykonał na zlecenie Naszej firmy w roku 2004 w hali magazynowej ONIX w Zakrzewie następujące prace:

 • instalacja wentylacji mechanicznej Nw = 3300 m3/h
 • instalacja chłodu, agregat chłodniczy Q = 30 kW
 • instalacja hydrantowa
 • instalacja nagrzewnic gazowych Q = 100 kW
 • instalacja AKPiA

Polecamy tę firmę jako solidnego i terminowego wykonawcę, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wyróżnia się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną w zakresie nowoczesnych technologii budownictwa specjalistycznego.

PREZES ZARZĄDU
Marian Nickel

PTB Nickel Sp. z o.o. Nordenia Dopiewo

+

List Referencyjny

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wykonał na zlecenie Naszej firmy w roku 2004 w hali magazynu farb NORDENIA w Dopiewie następujące prace:

 • instalacja wentylacji mechanicznej z systemami wentylacji awarynej Nw = 8000 m3/h
 • wykonanie systemu detekcji gazu (opary octanu metylu)
 • instalacja hydrantowa
 • instalacja ciepła technologicznego A G-W

Polecamy tę firmę jako solidnego i terminowego wykonawcę, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wyróżnia się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną w zakresie nowoczesnych technologii budownictwa specjalistycznego.

PREZES ZARZĄDU
Marian Nickel

PTB Nickel Sp. z o.o. Budynek Wielorodzinny Suchy Las

+

List Referencyjny

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wykonał na zlecenie Naszej firmy w roku 2004/2005 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (82 mieszkania) oś. Poziomkowe Suchy Las następujące prace:

 • kotłownia gazowa wodna = 400 kW
 • instalacje gazu
 • instalacje c.o.
 • instalacja wod-kan
 • instalacja AKPiA

Polecamy tę firmę jako solidnego i terminowego wykonawcę, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wyróżnia się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną w zakresie nowoczesnych technologii budownictwa specjalistycznego.

PREZES ZARZĄDU
Marian Nickel

Jakon Sp. j. Foto Falter Pniewy

+

List Referencyjny

Firma Jakon Jan Konieczny Wojciech Jakubowski Spółka Jawna Tarnowo Podgórne potwierdza, że w roku 2004/2005 P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wykonał w obiekcie biurowo-magazynowym FOTO FALTER Pniewy następujące prace:

 • instalacja gazowa wodna = 450 kW
 • instalacje gazu, wod-kan, c.o.
 • instalacje ciepła technologicznego AGW
 • technologia wytwornicy chłodu Qch = 60 kW
 • instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Vnw = 10.000 m3/h
 • instalacja AKPiA

Polecamy tę firmę jako solidnego i terminowego wykonawcę, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wyróżnia się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną w zakresie nowoczesnych technologii budownictwa specjalistycznego.

KIEROWNIK GRUPY ROBÓT
Mariusz Skrzypczak

Jakon Sp. j. Paso Duble Sierosław

+

List Referencyjny

Firma Jakon Jan Konieczny Wojciech Jakubowski Spółka Jawna Tarnowo Podgórne potwierdza, że w roku 2004/2005 P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wykonał w obiekcie biurowo-magazynowym PASO DUBLE Sierosław następujące prace:

 • instalacje gazu, wod-kan, c.o.
 • instalacje ciepła technologicznego AGW
 • technologia wytwornicy chłodu Qch = 48 kW
 • instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Vnw = 6700 m3/h
 • instalacja AKPiA
 • instalacja gazowa wodna = 170 kW

Polecamy tę firmę jako solidnego i terminowego wykonawcę, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wyróżnia się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną w zakresie nowoczesnych technologii budownictwa specjalistycznego.

KIEROWNIK GRUPY ROBÓT
Mariusz Skrzypczak

PTB Nickel Sp. z o.o. Kraft Food Tarnowo Podgórne

+

List Referencyjny

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wykonał na zlecenie Naszej firmy w roku 2004/2005 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (82 mieszkania) oś. Poziomkowe Suchy Las następujące prace:

instalację technologiczną wody lodowej w systemie rur preizolowanych Dn 200
wykonanie dwóch zbiorników 10 m3 ze stali kwasoodpornej wraz z przepompownią
instalacja hydrantowa
instalacja wod-kan

Polecamy tę firmę jako solidnego i terminowego wykonawcę, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

P.P.H-U Masterm Przemysław Silski wyróżnia się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną w zakresie nowoczesnych technologii budownictwa specjalistycznego.

PREZES ZARZĄDU
Marian Nickel

Każde zlecenie jest dla nas nowym wyzwaniem, do którego podchodzimy indywidualnie i z pasją, a wspólny sukces jest naszym priorytetem.

Dzięki fachowej kadrze, doświadczeniu oraz współpracy z biurami projektowymi jesteśmy docenieni przez klientów za najwyższą jakość usług i z roku na rok chcemy osiągać coraz więcej.